Viktig å opprettholde etter- og videreutdanning

― Veterinærforeningen har som mål å bidra like mye til veterinærers tilbud om kurs i disse koronatider som før pandemien startet, og kanskje på en litt annen måte, skriver president Torill Moseng.

Les Presidentens hjørne.