Presidentens hjørne

Viktig å opprettholde etter- og videreutdanning

Torill Moseng

President, Den norske veterinærforening

Veterinærforeningen er en faglig forening i tillegg til en profesjons-forening og en forening som jobber med fagpolitiske saker.

En stor del av vårt arbeid handler om videre- og etterutdanning. Hvert år arrangerer Veterinærforeningen Veterinærdagene, særforeningskurs, lokalforeningskurs, tillitsvalgtkurs, studentkurs og mye mer. I tillegg samhandler vi med flere aktører for å bidra til at våre medlemmer holder seg mest mulig oppdatert faglig og kan videreutvikle sin kompetanse.

Ansvaret for administrasjon av spesialistutdanningen for veterinær i Norge er delegert fra Landbruks- og matdepartementet til Veterinærforeningen.

Temaene veterinærutdanning, forskning og undervisning er langt fremme i det daglige arbeidet i Veterinærforeningen. Vi ser også at det sakte, men sikkert blir flere diplomater, og kolleger som tar etterutdanning i form av mastergrader, både innenfor veterinærmedisin og andre fagområder, som for eksempel økonomi og ledelse. Veterinærer generelt er flinke til å holde seg oppdatert faglig.

De siste månedene har vært utfordrende for mange av oss, og det er menneskelig å bli slitne av å stå i en slik krise over tid. Selv om veterinærer er godt trent til omstilling og er løsningsorienterte når uventede situasjoner oppstår, kan usikkerheten om blant annet varigheten av koronasituasjonen, være svært belastende. Til tross for dette har vi fremdeles behov for å fortsette vår videre- og etterutdanning, slik at vi opprettholder vår unike veterinærmedisinske kompetanse.

Veterinærforeningen har som mål å bidra like mye til veterinærers tilbud om kurs i disse koronatider som før pandemien startet, men kanskje på en litt annen måte. Det er ekstra viktig å opprettholde Veterinærforeningens kurstilbud i Norge, siden utenlandsreiser er et usikkert alternativ fremover.

I skrivende stund er Folkehelseinstituttets anbefalinger når det gjelder arrangementer klare på at det kan gjennomføres kurs med opptil 200 deltakere, forutsatt at smittevernregler overholdes.

Vi har alle opplevd at rådene raskt kan forandres både i inn- og utland. Derfor jobber hele foreningen og særlig sekretariatet fortløpende med alternative digitale løsninger for å kunne opprettholde foreningens kurstilbud.

Selv om teknologien gir oss mange muligheter for å gjennomføre kompetansehevende kurs og relativt store arrangementer digitalt, mister vi en av de viktigste faktorene med å ikke kunne delta fysisk på kurs, det sosiale og ikke minst nettverksbyggingen.

Hvor viktig er det ikke å kjenne gleden av å snakke med og møte gode kollegaer, kjente og kjære venner og kullinger. Det vet jeg mange savner – og jeg med!

Håpet for fremtiden er at vi kan bruke begge løsninger. Digitale løsninger for noen kurs og fysisk tilstedeværelse for andre.

Det blir godt å se hverandre igjen på Veterinærdagene, årsmøter og andre kursarrangementer. Det gleder jeg meg veldig til.