Kurs og møter

Aktivitetskalender

Kontakt kursholder for informasjon om kurset fortsatt går som planlagt.

2020

17.-18. september
Dagsseminar i halthetsanalyse
Sted: Fredrikstad dyrehospital
Se: www.f-d.no

18.-19. september
Dental restaurations and vital pulpectomies
Sted: Viul

Se: https://jfa.no/kursoversikt/

24. september
Veterinærinstituttets Beredskapskurs (teoridelen av kurset).
Nettbasert undervisning, tilpasset Sør-Norge.
Se annonse i dette nummeret.

25.-27. september
Bløtvevskirurgi
Sted: Viul
Se: https://jfa.no/kursoversikt/

1. oktober
Veterinærinstituttets Beredskapskurs
Siste del av undervisningen som skulle vært gjennomført 18. og 19. mars.
Deltakerne møter opp på VI Sandnes

9. oktober
Beredskapskurs – produksjonsdyr
Deltakerne møter opp på VI Tromsø, blant annet for trening i obduksjon.
Sted: Tromsø
Se: Mer info og påmeldingsmuligheter blir å finne på vetinst.no etter 14. august.

9.-10. oktober
Praktisk tannarbeid
Sted: Fredrikstad dyrehospital
Se: www.f-d.no

10.-11. oktober
Ultralyd abdomen hund/katt, del II
Sted: Viul
Se: https://jfa.no/kursoversikt/

16.-17. oktober
Røntgenkurs Hest
Praktisk kurs i røntgendiagnostikk
Sted: Trøndelag Hesteklinikk på Melhus
Se: www.Equirad.no for mer info

21. oktober
Veterinærinstiuttets Beredskapskurs
Deltakerne møter opp i Steinkjer, blant annet for trening i feltobduksjon.
Sted: Trondheim/Steinkjer
Se: Mer info og påmeldingsmuligheter blir å finne på vetinst.no etter 14. august.

29. oktober
Veterinærinstituttets Beredskapskurs (teoridelen)
Nettbasert undervisning, aktuelt for hele Norge
Se annonse i dette nummeret.

5. november 
Veterinærinstituttets Beredskapskurs (teoridelen)
Nettbasert undervisning, tilpasset Nord-Norge.
Se annonse i dette nummeret.

26.-27. november
DNVs representantskapsmøte
Sted: Gardermoen
Se: www.vetnett.no

28.-29. november
Oftalmologi
Sted: Viul
Se: https://jfa.no/kursoversikt/