Lymfoproliferativ sykdom hos katt

Fagartikkelen omtaler de lymfoproliferative sykdommene hos katt og aktuelle diagnostiske hjelpemidler. Et kasus beskriver en katt med plasmacytom i blinkhinnen.

Les fagartikkelen her