Spesialistjournal: Soppforgiftning av hund

Smådyrpraktiserende veterinærers forening ønsker å presentere utvalgte spesialistjournaler i Norsk veterinærtidsskrift, da de er en viktig kilde til kunnskap om forskjellige tilstander veterinærer i smådyrpraksis møter på.

Les artikkelen her.