Dyrehelsa i Norge

Boka «DYREHELSA I NORGE – Veterinærvesenets historie» forteller om veterinærvesenets arbeid med å bekjempe dyresykdommer, flere med betydning for folks helse, og for å bedre dyrevelferden hos landdyr og fisk.

Les bokanmeldelsen her.