Nye immunorganer hos laks

Langvarig innsats ved Faggruppe anatomi ved NMBU Veterinærhøgskolen har muliggjort oppdagelsen av to nye immunorganer.

Les artikkelen her.