Bekjempelse av pankreassykdom hos akvakulturdyr

Artikkelen presenterer hva pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr er, hvorfor det er ønskelig å begrense og bekjempe sykdommen i Norge og hvilke lover og forskrifter som gjelder.

Øverst i bildet vises en avmagret fisk med PD.
Foto: Trygve T. Poppe

Les artikkelen her.