Mange selvmordstanker blant veterinærer

Veterinærer i Norge sliter. Det viser den første vitenskapelige studien av yrkesgruppen i Norge. Studien inngår i doktorgradsprosjektet til veterinær Helene Seljenes Dalum ved Universitetet i Oslo.

Les artikkelen her.