Dom fra lagmannsretten om hundeavl

Norsk Kennel Klub vurderer å anke Borgarting lagmannsretts dom om at avl på cavalier king charles spaniel skjer i strid med dyrevelferdsloven.

Saken handler om avl på hunderasene cavalier king charles spaniel og engelsk buldog.

Les artikkelen her.