Forsinket swayback (enzootisk ataksi) hos kje

Swayback er en sykdom hos drøvtyggere og gris indusert av kobbermangel hos mordyret under drektighet. Figuren viser endringer i hjerne, ryggmarg og nerverøtter.

Les artikkelen her.