Når målet er å redde og utvikle hunderaser

Artikkelen «Norske hunderaser og krysningsprosjekter» viser at målrettet samarbeid mellom alle berørte parter er veien å gå for å løse utfordringene i hundeavlen.

Les artikkelen her.