Hoderisting hos hester

Siden hoderisting kan være forbundet med smerte, er det all grunn til å ta tilstanden på alvor av hensyn til hestens velferd

Hest med idiopatisk hoderisting.

Foto: Shutterstock

Les artikkelen her.