Lungeorm hos katter i Bergensområdet

Formålet med studien som er utført var å undersøke i hvilken grad katter med kliniske tegn fra luftveiene var infisert med lungeorm.

Katter kan bli infisert ved å få i seg L3 larver via en paratenisk vert (gnagere, katter, reptiler).

Foto: Ferny Evebø

Les artikkelen her.