Mykobakteriose hos fisk

Artikkelen er et eksempel på en sykdom hos fisk som har vist vesentlig økt forekomst og understreker viktigheten av å identifisere utilstrekkelig dyrevelferd hos fisk.

Nyre. HE-farging. Oversiktsbilde som viser multifokal til konfluerende granulomatøs betennelse (stjerner).

Les artikkelen her.