Behandling av PDA hos hund

Persisterende ductus arteriosus (PDA) er en vanlig medfødt hjertelidelse hos hund.
Artikkelen beskriver to vellykkede behandlinger.

lahay forceps plassert rundt pda, før ligering. Vagus nerven er deflektert ventralt med holdesutur.

Les artikkelen her.