Prosjekt Fårebygg handler om trivsel i sauenæringa

Prosjektet belyser sentrale temaer som det er viktig å vektlegge for å sikre trivselen til både mennesker og dyr i denne næringa framover.

Åpent fjøs med talle

Foto: A. C. Nødtvedt

Les artikkelen her.