Hjertesykdom hos katt

Artikkelen beskriver kliniske tegn og utredning hos en katt med persisterende ductus arteriosus (PDA).

Figuren er fra ultralydundersøkelsen.

Les artikkelen her.