Smittepresskontroll og sykdomsforebygging hos atlantisk laks

Behandlinger og forsøk som er gjennomført viser at bakteriofager (bakteriespisere) kan brukes for å redusere smittepress og forebygge sykdom.

Les artikkelen her.