Dyrevelferdskriminalitet: Alle dyr skal ha et vern

Vanskjøtsel og vold mot dyr krever oppmerksomhet og handling.
Brudd på dyrevelferdsloven er hovedtema i denne utgaven.

Foto: Mattilsynet

Les artikkelen her.