Hemangiosarkom i milten hos små hunder

Artikkelen beskriver hemangiosarkom gjennom en kasusserie og en litteraturstudie. Figuren viser representativt utstryk fra lesjonen i milten.

Foto: Bente Kristin Sævik

Les artikkelen her.