Infeksiøs lakseanemi hos atlantisk laks

Infeksiøs lakseanemi (ILA) ble diagnostisert på oppdrettslaks (Salmo salar) fra et matfiskanlegg i Rogaland i juni 2023.

Bildet viser blødninger i øye.

Foto: Herman Høgenes Kvinnsland

Les artikkelen her.