Kjemisk mattrygghet

En ny lærebok om emnet tar for seg prinsipper for toksikologisk risikovurdering og risikohåndtering

Boka representerer en moderne måte å behandle dette viktige temaet på.

Les artikkelen her.