Hoderisting hos hest

Perkutan elektrisk nervestimulering (PENS) benyttes i behandling av hoderisting hos hest ved NMBU Veterinærhøgskolen Dyresykehuset Hest.

Les artikkelen her.