Hudsvulster hos hest

Kjemoterapibehandling av ekvint sarkoid.

Foto: Cathrine Fjordbakk

Artikkelserien omhandler de tre vanligste hudsvulstene hos hest: melanom, ekvint sarkoid og plateepitelkarsinom.

Les artikkelen her.