Forsvarstale for en veterinærmedisinsk etikk

Les den hybride framstillingen av saksfeltet som mest av alt er et profesjonspolitisk innlegg.

Etikk: Det kategoriske imperativ er et prinsipp for moralsk handling formulert av Immanuel Kant i verket Grunnlegging av moralens metafysikk fra 1785.

Les artikkelen her