Utbrudd av storfetuberkulose er kartlagt

Artikkelen beskriver anlegget i Norge hvor storfetuberkulose ble påvist i desember 2022, vurderinger og tiltak i primærbesetningen samt oppfølgende undersøkelser i kontaktbesetninger.

Stor tuberkel i lever. Bilde tatt i kjøttkontrollen av kua som ble slaktet 3. november 2023 (primærkasuset).

Foto: Dimitar Ivanov Andronov, Mattilsynet

Les artikkelen her.