Fugleinfluensa hos pattedyr

Fugleinfluensa kan smitte fra fugl til pattedyr og mellom pattedyr. Med smitte mellom kyr og enkelttilfeller av smitte fra ku til mennesker i USA, øker også pandemiberedskapen. Det er spesielt at fugleinfluensa har smittet storfe.

Foto: Shutterstock

Les artikkelen her.