Gleder seg stort til åpning i 2021

Dekan Anne Storset og resten av staben ved Veterinærhøgskolen NMBU gleder seg til å ta imot studentene i det nye veterinærbygget i 2021.

Dekan Anne Storset og resten av staben ved Veterinærhøgskolen NMBU gleder seg til å ta imot studentene i det nye veterinærbygget i 2021.

Gleder seg til åpning av nytt veterinærbygg 

I god rute med flytteprosessen 

Veterinærbygget er utarbeidet i nært samarbeid med brukerne 

Supermoderne veterinærbygg i særklasse