Yrke og organisasjon

Supermoderne veterinærbygg i særklasse

– Både Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet får et supermoderne høyteknologisk bygg i særklasse, sier Åse Ingvild Risberg, prosjektleder i NMBUs eiendomsavdeling. Hun er ikke i tvil om at flytting fra Adamsstua blir som å gå fra steinaldernivå til bruk av de mest moderne tekniske produkter og IKT-systemer.

– Vi har vært kostnadsbevisste fra prosjektstart og lagt til rette for de beste bygningsmessige og tekniske løsninger som er å oppdrive i markedet, sier Åse Ingvild Risberg i NMBU i hvit hjelm, her sammen med Anne Storset.

– I kontorfløyene er det alt fra sensorstyrt LED-belysning, energiriktig varmestyring, avanserte kaffemaskiner som mikser kaffe i alle varianter, til det mest avanserte medisinsk tekniske utstyret som er å oppdrive i markedet, sier Åse. – Vi gleder oss stort til å flytte inn i 2021.

Forskning til begjær

Veterinærbygget har alt av moderne utstyr til forskning, diagnostisering og behandling av dyr, i tillegg moderne undervisnings- og administrasjonssystemer. Kostnaden for alt brukerutstyr til veterinærbygget er beregnet til over 1 milliard kroner. – Til sammenlikning er den totale kostnadsrammen for hele veterinær-bygget på cirka 8,5 milliarder kroner. Det er imponerende at norske myndigheter har satset så sterkt på veterinærmedisin for fremtidens forskere og veterinærer. Vi har vært kostnadsbevisste fra prosjektstart og lagt til rette for de beste bygnings-messige og tekniske løsninger som er å oppdrive i markedet.

Nært samarbeid

Samarbeidet med brukerne har vært avgjørende for å etablere et bygg i verdensklassen. – Det høres til sjeldenhetene at vi har fått være med på å designe bygget fra første spatak til vi flytter inn i august.

Optimalt og helhetlig bygg

Godt samarbeid med Statsbygg og underentreprenører har også vært avgjørende for å få et slikt helhetlig bygg. – Vi bygger ikke bare avanserte klinikker med luft- og avfallsbehandling, men et miljøriktig bygg som vil redusere energikostnadene. Det har vært et stort inngrep i landskapet rundt Campus Ås. Sammen med rådgivende ingeniører og arkitekter har vi tatt vare på omgivelsene og fått bygningene til å henge sammen på en vakker og estetisk måte, sier Åse til slutt.