Navn

Merkedager i april

90 år

Andreas Tomter Skogsholm

16.4

80 år

Liv Døsen

25.4

75 år

Einar Rudi

27.4

70 år

Tor Egil Furu

4.4

Sigurd Blessom

22.4

Frode Kristian Andresen

23.4

60 år

Jan Gravning

13.4

50 år

Olav Kolltveit

6.4

Åse Helen Garseth

8.4

Anne Mette Børstad

10.4

Kjersti Rokk Fleisje

17.4

Astrid-Marie Holm

22.4