To fagartikler om bruk av antibiotika hos hund og katt

Antibiotikabruk hos hund og katt er tema for begge fagartiklene.

Foto: Colourbox

Les artiklene her:
Behandling av bakteriell pyothorax hos hund og katt
Gastrointestinale lidelser hos hund og bruk av antibiotika