Nyhetsarkiv

Tyrihjelm kan forårsake alvorlige husdyrforgiftninger

Sist det skjedde her til lands var tørrsommeren 2018. Tyrihjelm kan også være til nytte. Les artikkelen her.

Selenforgiftning hos kalver

Den omtalte selenforgiftningen skyldtes en misforståelse mellom bonde og veterinær. Les artikkelen her.

Katt med bakbeinshalthet

En katt med intermitterende bakbeinshalthet er undersøkt. Se Hva er diagnosen? og Her er diagnosen.

Dyrevernforkjemperen

Dyrevelferd har vært Cecilie Marie Mejdells hjertesak i alle år. Les artikkelen her.

I full fart mot Ås

Etter syv år som president i Veterinærforeningen, er Torill Moseng på vei til Ås og oppgaven som administrerende direktør ved Veterinærinstituttet. Les artikkel…

Nye immunorganer hos laks

Langvarig innsats ved Faggruppe anatomi ved NMBU Veterinærhøgskolen har muliggjort oppdagelsen av to nye immunorganer. Les artikkelen her.

Veterinær står bak ny fiskevelferdspris

Brit Tørud er initiativtager til nyopprettet fiskevelferdspris. Les artikkelen her.

Norsk dyrehelse er i verdenstoppen

- Norsk dyrehelse er meget god og fortsatt i verdenstoppen, sier Arvid Reiersen, leder for Veterinærinstituttets kompetansesenter for produksjonsdyr. Les artikk…

President Torill Moseng oppsummerer og takker

Torill Moseng forlater rollen som president i Veterinærforeningen og tiltrer som administrerende direktør ved Veterinærinstituttet. Tid for oppsummering. Takk t…

Portrettet: Gudbrand Bakken

Å dele av sin kunnskap til det veterinære miljøet er et kjennetegn ved Gudbrand Bakken. Les artikkelen her.

Ny studie av flått hos hund og katt i Norge

I studien er 532 fastbitte flått analysert fra katter og hunder fra syv fylker i Norge. Les artikkelen her.

Dyrehelserapporten dokumenterer god dyrehelse

Å ha god dokumentasjon på norsk dyrehelse er viktig. Dyrehelserapporten gir status for dyrehelsen. Les artikkelen her.