Yrke og organisasjon

LederSkapet – 10 – med verktøy for egen utvikling, selvledelse og ledelse av andre

Endring er det sikreste tegnet på at vi lever. Del 2. Krisens reaksjonsfase

Trusselen om konkurs og oppsigelser i DyrAs utløser en krise. Gruppen er preget av sjokk og forferdelse. Situasjonen er ny, derfor mangler de kunnskap og erfaring til å forstå og mestre hendelsen. Allmøte startet kl. 0830.

Allmøte, nå er kl 0846.

Jens Petter informerer og forklarer. Stemningen er amper. Forskrekkelse, sinne og forakt er å lese i de andres ansikter. Og hvor er Beate forresten??

Turid anklager Jens Petter i sterke ordlag. – Du setter virksomheten i fare. I går var alt ok og i dag trues vi med konkurs og oppsigelser! – Det er absurd, tordner hun og fortsetter sitt verbale bombardement og avslutter omsider: – Siden du ikke har gjort jobben din, er det du som bør ta din lederhatt og gå! Du er inkompetent som sjef…

Da slår Ulf neven i bordet. -Stopp. Du har gjort ditt poeng klart, Turid. Det hjelper oss lite å anklage hverandre slik.

Så merker Ulf hvordan de unge stirrer på han. Det er som om det ligger et uuttalt krav bak blikkene deres. At han går av med pensjon, så de kan slippe til og sikre sine inntekter. – For Ulf er sikkert gjeldfri, dessuten lagt seg opp midler etter mange år, leser Ulf av uttrykket til Per. Dette opprører Ulf. Skyldfølelsen velter inn over han. – Kanskje har de rett? Han føler seg utestengt og ensom.

Eva gråter åpenlyst. Hun er som maktesløs. – Hvorfor skjer dette meg? Og hun som nylig takket nei til den trygge og spennende fagstillingen i det offentlige. Nå biter angeren seg fast.

Per utfordrer Jens Petter. – Jeg er uenig i strategien din, JP. Den fører oss galt av sted. Han lister opp diverse negative konsekvenser for virksomhetens drift, for omdømme og for tilliten til Jens Petter som leder. – Verst er trusselen om oppsigelse, sier han og viser til hva dette gjør med de ansatte. – Se heller på oss som virksomhetens viktigste ressurs, ikke et tungt søkke du ønsker å kutte. Husk at det er vi kompetente og profesjonelle ansatte som gir DyrAs verdi! Når det er sagt, la oss komme oss videre!

Dagen etter

Alle vil på ett eller annet punkt i livet oppleve en form for psykisk krise, føle på frykt, sorg eller savn. Slike hendelser kan forårsake dype smerter, helt på grensen til det uutholdelige og slite folk ut. Like fullt hører kriser livet til, det er en naturlig del av menneskets modnings- og utviklingsprosess.

Nyheten om mulig oppsigelse og nedleggelse fører til en krise, en psykisk ubalanse og stress i varierende grad. Jens Petter er dypt fortvilet og usikker på hvor han skal begynne. Utfordringene synes nærmest uoverstigelige. Derfor søker han hjelp på dette fagområdet.

Den svenske psykiateren og psykologen Johan Cullberg definerer en krise slik: «En situasjon der en person psykisk føler sin fysiske eksistens, sosiale identitet og trygghet eller grunnleggende livsmuligheter truet. Og hvor tidligere erfaringer og innlærte reaksjoner ikke er tilstrekkelig for å forstå og beherske situasjonen.»

Cullberg deler en traumatisk krise i fire faser: Den akutte fasen består av sjokket, deretter følger reaksjonsfasen, begge er den mørke delen av krisen. De siste to fasene handler om bearbeiding og om nyorientering. Selv om vi mennesker i hovedtrekk reagerer ganske likt, er det også store individuelle forskjeller.

Hvordan hver av dere reagerer, springer ut av deres egen situasjon. Som hvor truende du opplever selve hendelsen. Omfanget av tapet eller hva du frykter du kan miste. Graden av manglende opplevd kontroll. Om krisen vekker til live vonde erfaringer. Om du har et velfungerende nettverk rundt deg. Om du er åpen om det som skjer.

Alt dette og mere til har betydning for hvor dyp eller intens krisen oppleves, og hvor lang tid du bruker på å komme gjennom fasene. Husk at fasene ikke er distinkte, de kan løpe i hverandre og om hverandre. Flere faser kan opptre samtidig og tilsynelatende tilbakelagte faser kan aktiviseres på nytt.

Fase 1 – sjokket

Kroppen er i alarmberedskap og du prøver å beskytte deg mot realitetens råhet. Du kan oppleve en følelsesmessig nummenhet eller havne i et indre kaos. Alt er uvirkelig. Tryggheten forsvinner slik Ulf og Eva opplevde.

Fase 2 – reaksjonene

Reaksjonsfasen inntrer når du våkner etter sjokkbølgen, når du ser og forstår hva som skjer eller holder på å skje. Innestengte følelser flommer over. I dette følelsesmessige flammehavet blir verden der ute uviktig. For vi har mer enn nok med å ta vare på oss selv, en ren overlevelsesstrategi. Informasjon glir ikke riktig inn. Hukommelsen kan svikte temporært. Styrken og klarheten til å ta gode valg kan svekkes. Uten energi til å jobbe, kan du forsvinne inn i din egen selvopptatte boble. Gjelder det flere, kan innsatsen på kontoret tørke helt inn. – For et skrekkscenario, tenker Jens Petter og gisper.

Noen retter sine reaksjoner mot omgivelsene mens andre slik som Eva, bebreider seg selv. Reaksjonene kan være både fysiske og psykiske. Ikke uvanlig kan opplevelsen frembringe angst, aggresjon, hevnlyst og selvforakt. Reaksjonene kan leses som et uttrykk for en sorg over tapte muligheter, brustne drømmer eller endret identitet. Eller som en motstand mot å endre det bestående.

Oppleves situasjonen for truende, kan noen flykte til medikamenter eller alkohol. Når livet oppleves for vanskelig til å leve, er hjelp nødvendig.

– Slik jeg har forstått det, oppsummerer Turid, så kommer mennesket gjennomkriser med ny innsikt og forståelse. Selv med en kraftig mental smell, kan vi altså ha fått en ny indre styrke. Det må jo være et viktig poeng?

Mens sjokket varer fra et øyeblikk til et par døgn, kan reaksjonsfasen med sitt emosjonelle inferno pågå i et par måneder. Da kan det være greit å vite at følelsesutbrudd ofte er nødvendig for å bearbeide hendelser og oppnå en mental helbred.

Jens Petter er lettet når han forstår at hans emosjonelle berg-og-dalbane roer seg etter hvert og at det finnes en lysning.

Gradvis tar du innover deg realitetene. Og søker etter mening i det meningsløse og rettferdighet i det urettferdige. Du er på vei inn i bearbeidelsen av opplevelsene.

Noen verktøy i krisens akutte fase

 • Snakk med noen, sett ord på frykten, tapet og følelsene. Samtaler klarner tankene og er nødvendig for din mentale helingsprosess.

 • Ta imot og søk hjelp eller støtte i nettverket ditt. Tilhørighet er antidot mot følelsen av ensomhet og forlatthet.

 • Let etter lyspunkter og det meningsfulle i hverdagen. Ta vare på alle mestringsøyeblikk. Ta tilbake områder du kan kontrollere. Dette kan styrke din selvfølelse og opplevde egenverdi.

 • Sjekk ferdighetsskrinet ditt. Ta i bruk en ferdighet som reduserer ditt stressnivå.

 • Søk informasjon, ta inn over deg realitetene. Søk innsikt og forståelse.

 • Positiv humor reduserer stress, døyver smerten og gir oss en pause fra bekymringene.

 • God søvn, mat og frisk luft er viktig. Vær ute i solen. Finn noe som engasjerer deg.

 • Ta den tiden du trenger for å bearbeide inntrykkene. Du er ikke alene. Og vit at smerten avtar over tid.

 • Se på deg selv som den du er; et ressurssterkt, kreativt og selvstendig menneske.

 • Stol på deg selv og på at du kommer gjennom dette.

Lederens verktøykasse

– Hva kan lederen gjøre for oss da? spør Turid. – Godt spørsmål, kan en leders svar være. – Leder har en egen verktøykasse. Det er ingenting i veien for at du som selvleder også bruker denne.

Nå er tiden for at leder retter oppmerksomheten mot det som styrker selvfølelsen hos hver enkelt, forsterker samhørigheten i gruppen og hjelper folk til finne det som gir mening. Husk at som leder er du rollemodell for ønsket holdning og atferd i kriser, som å være empatisk og holde tak i realitetene.

Leder, vær et medmenneske. Se på dem rundt deg som ressurssterke, kreative og selvstendige individer som nå er i sorg. Vis omtanke, la dem få rom til å uttrykke sine følelser. Vær mentalt til stede og lytt uten å avbryte unødig. Tilby hjelp. Normaliser reaksjonen. Vis at du bryr deg om hver enkelt.

Leder, hjelp dem til å akseptere situasjonen. Vær ærlig og åpen om tilstanden. Informer om hva som skjer, hvorfor og hvordan ting henger sammen. Behold overblikket. Se framover. Vær tålmodig, samtidig som du setter grenser.

Krisens fase nr.1, sjokket, kan du lese om i artikkelen LederSkapet-9 i NVT nr. 2/2022. Denne gang handler LederSkapet–10 om krisens fase nr. 2, reaksjonsfasen. Temaet fortsetter i neste nummer av NVT.

OPPSUMMERING

Anne-Barbro Warhuus Vatle

Din suksess = min visjon

Anne-Barbro Warhuus Vatle er idéutvikler og skribent av artikkelserien LederSkapet. For deg som ønsker videreutvikling, bli en enda bedre leder av deg selv eller andre, på jobb og hjemme.

Veterinær (1977) med internasjonale sertifiseringer og lederutviklingsprogram innen coachingområdet, samt egne studier.

Privatpraktiserende veterinær og hygieneveterinær/inspektør. Leder i Mattilsynet med dets forløpere (20 år). Coach, lederutvikler og seminarholder (15 år) i Mattilsynet, departement, direktorat, helsevesen og private.

Jobber med coaching, lederutvikling, seminarer i selskapet Lederskapet as. Treffes på abv@lederskapet.no og tlf 950 83 150.

©2022 Anne-Barbro Warhuus Vatle
Illustratør: Terje Warhuus Vatle

FRITT ETTER

 • J. Cullberg (2007) Mennesker i krise og utvikling en psyko-dynamisk og sosialpsykiatrisk studie

 • Helsedirektoratet (2016) Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer. Mestring, samhørighet og håp

 • Røde Kors førstehjelp www.rodekorsforstehjelp.no (lastet ned jan-22) Kommunikasjon og dialog med personer i krise.

 • D.T. Jaffe & C. Scott (2003) Mastering the Change Curve.

 • B.W. Hennestad / Ø. Revang i samarbeid med F.H. Stønen (2014) Endingsledelse og ledelsesendring.

 • H. Johansen, J. Blinkenberg, C. Arentz-Hansen, K. Moen (2021) Legevakthåndboken. Krise

 • S. Svebak (2000) Forlenger en god latter livet? Humor, stress og helse