Minneord

Lars Mikael Holter

Foto: Privat

Vår gode kollega og venn døde brått 8. januar 2022, nær 88 år gammel.

Et langt og godt liv i husdyrbrukets tjeneste tok plutselig slutt. Lars ble bokstavelig talt nærmest født inn i og vokste opp i et faglig bredt og solid jordbruksmiljø, hvor husdyrbruket på den tida stod særlig sterkt. Hans far var i lang tid lærer ved Hvam landbruksskole i Nes på Romerike og fagmiljøet rundt landbruksskolen kom til å prege framtida for Lars.

Etter eksamen ved Eidsvoll offentlege landsgymnas og militærtjeneste, ble det agronomeksamen ved Hvam Landbruksskole i 1954. Lars hadde først planer om studier ved Norges landbrukshøgskole, men i 1957 ble han immatrikulert ved Norges veterinærhøgskole. I desember 1962 var han ferdig utdannet veterinær og veivalget videre var enkelt: Han vendte tilbake til hjembygda, Nes på Romerike, og startet veterinærpraksis der. Det ble godt over 40 års yrkesaktiv veterinærtjeneste hjemme i fødebygda på Romerike. Husdyrbrukerne og andre dyreeiere har mye å takke han for.

Lars fikk også en lang og god pensjonisttilværelse. Spesielt må nevnes hans betydningsfulle, frivillige innsats og omsorg for de eldre i bygda.

Vi, hans studiekamerater på veterinærkull-57, var glade i Lars. Hans rolige og sindige vesen ble satt stor pris på, både i studietida og seinere i livet. Foruten årviss kullavis til jul, har veterinærkull-57 hatt regelmessige kulltreff, og Lars møtte selvfølgelig opp; hver gang med gode og positive samtaler og innspill.

For mange av oss ble vårt kulltreff på Røros i august i fjor det siste møtet med Lars. Der stod han fram og deklamerte verselinjene av Hans L. Fredheim: «Ta vare på stønna.» Ord til ettertanke!

Savnet etter en god venn og kollega er stort.

Vi lyser fred over Lars Mikael Holters gode minne!

På vegne av veterinærkull-57
Tor Finstad