Le­der

Vår alles sikkerhet

Steinar Tessem

Redaktør I Norsk veterinærtidsskrift

Veterinærgruppen i Forsvaret har viktige oppgaver i Nato-øvelsen Cold Response 22 som nå går mot slutten. Dette er en norsk øvelse hvor Norge har invitert Nato-allierte og partnernasjoner til å delta. Fra tidlig januar har allierte styrker kommet til Norge for å trene på å operere under vinterforhold. Totalt 30 000 soldater fra 27 nasjoner har deltatt.

Grundig biologisk grensekontroll er veterinærenes ansvar. Hensikten er å hindre at militært utstyr og personell har med seg smittsomme plante- og dyresykdommer over grensen til Norge. Biologisk grensebeskyttelse betyr fjerning av jord og planterester og desinfisering av alle militære kjøretøy slik at de er helt rene og fri for smitte før de ruller inn i landet.

Afrikansk svinepest er spesielt i søkelyset i denne øvelsen da det deltar land der denne sykdommen forekommer. Veterinærgruppen har fulgt med på en rekke andre sykdommer som kan skape problemer hvis de kommer til Norge.

Veterinærene i Forsvaret har to mål når de kontrollerer: Hindre smitte og sørge for at materiell kommer frem raskest mulig. Det er enkelt å forhindre smitte, men krevende å gjøre det fort. Det fordrer nøye planlegging i forkant.

Sikkerheten til det militære personellet er kjernen i veterinærenes forsvarsinnsats. Trygg mat og drikke, spesielt når norske styrker er utenlands, er avgjørende for å unngå å bli satt ut av bagateller. Biosikkerhet handler for veterinærer i Forsvaret om å unngå smittsomme sykdommer som munn- og klauvsjuke, svinepest og planteskadere og -sykdommer. Kompetansen veterinærer har om virus og bakterier blir brukt i forbindelse med beskyttelse mot biologisk krigføring.

Dyrevelferd inngår som en viktig del av oppgavene til Forsvarets veterinærer. Dette gjelder spesielt for tjenestehunder i inn- og utland. I tillegg kan veterinærer på utenlandsoppdrag bistå lokalbefolkningen med dyrevelferdstiltak.

Fremtiden for veterinærene i Forsvaret vil med stor sannsynlighet handle om å være forberedt på ting vi i dag ikke forventer. Internasjonaliseringen når det gjelder oppgaver vil trolig fortsette. Derfor er det viktig å forberede seg best mulig. Det betyr å være faglig og vitenskapelig oppdatert. Den pågående Nato-øvelsen er et godt eksempel på dette. Den viser hvor viktig det er å forberede, trene og evaluere sammen innen Nato-alliansen.

Sikkerhet er et grunnleggende behov hos alle mennesker og samfunn. Et lands forsvar utgjør her en grunnpilar. Veterinærene i Forsvaret er ledet av Veterinærinspektoratet i Forsvaret sanitet. Øverste myndighet er Veterinærinspektøren med hovedkvarter på Sessvollmoen, rett ved Gardermoen. Veterinærtjenesten har vært i Forsvaret siden 1780.