Debatt

Kommentar til debattinnlegg: SVF er på saken

– Uetisk avl er noe Den norske veterinærforening og Smådyrpraktiserende veterinærers forening (SVF) har jobbet med over flere år.

SVF har blant annet i vår utarbeidet et forslag til en helhetlig helseattest som vi ønsker skal være en forside til alle organspesifikke attester som veterinærer utfører for Norsk Kennel Klub (NKK).

SVF har hatt møte med NKK om dette, og de stiller seg positive til forslaget og vi skal jobbe sammen om dette utover høsten. Dette opplyser leder i SVF Hilde Røssland.

Se også side 305 i denne utgaven: Nytt fra SVF: Veileder for utfylling av «Generell helseattest for hund.»