Navn

Nye kollegahjelpere inviteres

Har du lyst til å bli kollegahjelper, er det fint om du snarest kontakter sekretariatet i Veterinærforeningen. Trenger du flere opplysninger om hvordan ordningen fungerer i praksis, kan du kontakte en av dagens kollegahjelpere.

Av de fem kollegaene som er med i ordningen nå; Toralf Metveit, Kristine Marie Hestetun, Ursula Schopf, Katarina Jybe Skivik og Anne-Barbro Waarhus Vatle, ønsker flere avløsning. Endringene i kollegahjelpsgruppen skjer ut fra prinsippet om rullerende deltakelse, slik at to til tre av de fem derfor nå trer ut for å slippe til nye. For nærmere opplysninger om ordningen og hvordan den har fungert, kan du snakke med kontakten for kollegahjelperne, Anne-Barbro Waarhus Vatle, telefon 950 83 150.

Ordningen har fungert bra og mange av våre kollegaer har fått god hjelp og støtte. Vi trenger beskjed fra aktuelle kandidater senest 1. september. Sentralstyret vil foreta oppnevning senere i år.

Marie Modal
Generalsekretær

Fakta om Kollegahjelpen:

Veterinærforeningens kollegahjelpsordning har eksistert i noen år, og på Representantskapsmøtet i 2014 ble det fastsatt retningslinjer for ordningen:

§ 1.
Den norske veterinærforening skal ha en gruppe av kollegahjelpere som oppnevnes av sentralstyret.

§ 2.
Gruppen består av tre til fem medlemmer som oppnevnes på basis av egnethet og interesse for oppgavene for en periode på fire år. Det er ønskelig med kontinuitet i gruppen slik at ikke alle medlemmer oppnevnes første gang samtidig. Det er muligheter for reoppnevning. Gruppen velger selv en leder/talsperson.

§ 3.
Kollegahjelpsordningen skal være et lavterskel-tilbud til DNVs medlemmer som har behov for noen å snakke med i vanskelige livssituasjoner. Kollegahjelperne er ikke terapeuter. Ved behov skal det henvises til profesjonell hjelp. Gruppens medlemmer har absolutt taushetsplikt om det de måtte få vite i kraft av sin rolle som kollegahjelper.

§ 4.
Kollegahjelperne skal minst en gang i året samles for å utveksle erfaringer. Gruppens leder møter en gang i året DNVs politiske og administrative ledelse for å rapportere om virksomheten.