Fagaktuelt

Nytt fra Helsetjenestene

Redigert av
Silje Johnsgard

Kontrollprogrammet BRSV/BCoV - Veterinær bør ha noe prøvetakingsutstyr

På grunn av koronasituasjonen og stenging av bedriften som har sendt ut prøvetakingsutstyr i kontroll-programmet, er det litt usikkert om vi får sendt prøvetakingsutstyr til besetningene i høst. Vi oppfordrer derfor alle med stordyrpraksis til å ha noe prøvetakingsutstyr, det vil si fullblodsglass (3 eller 5 ml) og speneprøveglass tilgjengelig, slik at dere kan tilby prøvetaking til produsenter som ønsker dette.

Blodprøveglass bestilles hos ulike leverandører av veterinærutstyr. Speneprøveglass kan blant annet bestilles på animalia.no ved å gå til husdyr -> storfe -> bestilling av materiell (https://www.animalia.no/no/Dyr/storfe/bestilling-av-materiell/)

Rekvisisjonsskjema med veiledning for prøvetaking og innsendelse finner du hos TINE Medlem under tjenester -> Mastittlaboratoriet. (https://medlem.tine.no/tjenester/mastittlaboratoriet/Analyser/_attachment/499612?_ts=171f476410e)

Innsending av prøver i sommer

Erfaring viser at det tas svært få prøver om sommeren. Derfor stopper vi prøvetakingen i juli måned i år. Produsenter som trenger fornyet status i denne perioden oppfordres til å sende inn prøver før 20. juni. Det ser ut til å være aktuelt for cirka 80 produsenter i landet. Det åpnes for vanlig innsending igjen 1. august.

Norsk melkeproduksjon bruker minimalt med antibiotika. Det ønsker vi i TINE å fortsette med.

TINE eies av cirka 9000 bønder over hele landet, som har som målsetting å produsere verdens fineste melk. TINE ønsker målrettet og godt dokumentert bruk av medikamenter til melkeproduserende dyr. Det er viktig for TINE at nasjonale terapianbefalinger ligger til grunn for mastittarbeidet og behandlingsvalgene i norske fjøs. Gode og sporbare rutiner bidrar vesentlig til å bygge norsk melk sitt omdømme. Det er viktig at både melkeprodusenter og veterinærer har denne dimensjonen med seg i vurderingene som hver dag gjøres angående både behandling og forebygging av jurinfeksjoner.

TINE er så vidt vi kjenner til det eneste meieriselskapet i verden som eier og driver sitt eget veterinære diagnoselaboratorium og sin egen forskningsavdeling på storfehelse og melkeproduksjon.

TINE deltar aktivt i mastittforskning og arbeid med strategier for riktig bruk av antibiotika.

For god infeksjonskontroll i norske fjøs ønsker TINE at det tas speneprøver

  • Ved all antibiotikabehandling

  • Ved synlige symptomer på mastitt

  • Før avsining av celletallskyr

TINE har lagt til rette for at inntransport av speneprøver fra alle fjøs kan skje med tankbilen til Mastittlaboratoriet i Molde. Esker til speneprøver bestilles hos medlem@tine.no.

Alle analyseresultater finnes på nettsiden medlem.tine.no der veterinærer kan hente ut både informasjon om den enkelte ku og jurhelsestatus i besetningen. TINEs medlemssider inneholder også informasjon og verktøy som gir grunnlag for veterinærers behandlingsvurderinger og rådgiving til melkeprodusentene. I løpet av 2020 kommer TINE til å lage et gratis webinar om bruk av medlemssidene for veterinærer i storfepraksis.