Leder

Gode leseopplevelser gir mening og inspirasjon

Steinar Tessem

Redaktør i Norsk veterinærtidsskrift

Tilbakemeldinger fra leserne av Veterinærtidsskriftet er nyttig å få. Opplevelser som leserne har, forteller noe om hva de er opptatt av, hvilke forventninger de bærer på, hva de liker å lese om og hvilke tanker lesingen gir.

Nylig fikk jeg en e-post fra et medlem med et barnebarn som har søkt opptak ved Veterinærhøgskolen NMBU til høsten. Etter å ha lest en av de siste utgavene av tidsskriftet, fant vårt medlem så mange interessante og varierte artikler at han syntes de favnet nesten hele spekteret av fagets muligheter og utfordringer. Fordi han mente tidsskriftet passet utmerket til en nykomling, ga vårt medlem utgaven til sitt barnebarn.

Historier som dette gleder og inspirerer selvsagt og viser nytten foreningen kan ha av å utgi en publikasjon som både er medlemsorgan og fagtidsskrift. Hvis utgivelsen av NVT kan bidra til å inspirere dagens medlemmer til å rekruttere nye veterinærer, har vi truffet blink.

Meldingen fra et annet medlem lyder: «Jeg har nettopp lest NVT nr. 4, og synes det ga meg mange fine leseopplevelser». Vårt medlem skriver videre i tekstmeldingen at omtale av kolleger, det de er opptatt av, og sysler med, er stoff som interesserer de fleste. Der tror jeg medlemmet er inne på noe vesentlig og riktig.

Synspunkter fra leserne på tidsskriftet mottas mer enn gjerne. Har du i tillegg lyst til å skrive, eller du har forslag, historier eller bilder du vil dele med dine kolleger, er veien til redaksjonen kort. Vi er bare en telefon, tekstmelding eller e-post unna.

Sommerutgaven av NVT byr på variert stoff. Her er det fortellinger om veterinærer som står midt oppe i krevende oppgaver og om kolleger som reflekterer over tidligere utfordrende roller. Smittevernkonseptet for de nye veterinærbyggene på Ås blir gjort rede for, et tema som i lys av de siste måneders hendelser er svært relevant. Fag og kompetanse står sentralt i alle veterinærers hverdag. Fagartikkelen i dette nummeret dokumenterer steg for steg to metoder for hvordan hjørnetenner hos hund kan reguleres. Et godt råd på tampen: Les artikkelen «Må ikke forstyrres.» Her får du vite hva som skjer med hjernen din, hvis du blir avbrutt når du jobber under tidspress.

«God sommer» til alle lesere av Veterinærtidsskriftet! Takk for bidrag fra medlemmer og skribenter, og for innsatsen til redaksjonskomiteen, samarbeidspartnere og kolleger i Veterinærforeningen. Det er utrolig mange som bidrar på veien frem til en ferdig utgave. Det virker som alle liker å være med på dette.

Det er en fin tilbakemelding å ta med seg videre for oss alle.

God lesning!