Doktorgrad

Parasitt samler seg på hjernen og manipulerer fisken

Siri Helene Helland-Riises doktorgradsarbeid konkluderer med at parasitten Euhaplorchis californiensis samler seg på spesifikke steder på hjernen til California killifisk. Det tyder på at disse områdene er viktige for manipulasjon av fisken.

Siri Helene Helland-Riise

Mobiltelefon: 48 22 96 88

E-postadresse: sirihelene.riise@gmail.com

Helland-Riise har i løpet av doktorgradsarbeidet jobbet med parasitter. Parasitter finnes overalt, og effekten de har på verten sin, varierer stort. Noen kan være dødelige, mens andre nesten ikke har en effekt. Mange parasitter kan endre på adferden og/eller utseende til verten sin. Selv om det har vært forsket på parasitter i mange tiår, er det fremdeles mye som ikke er kjent.

Parasitten Siri Helene Helland-Riise har forsket på, Euhaplorchis californiensis, har en komplisert livssyklus. Det vil si at den er avhengig av flere verter for å kunne fullføre en livssyklus. I denne doktorgraden ligger fokuset på hvordan parasitten kan endre oppførselen til fisken California killifisk, hvilke atferdsendringer som oppnås og hvordan disse atferdsendringene oppnås. Parasitten plasserer seg på hjernen til fisken og lager en cyste rundt seg selv. Hovedfunnet i denne avhandlingen er at parasitten samler seg på to spesifikke steder på hjernen til California killifisk, noe som kan tyde på at disse områdene er viktige for manipulasjonen av fisken.

Videre har Helland-Riise utviklet en metode for gjentatte eksperimentelle infeksjoner med parasitter, noe som gjør det mulig å oppnå et økologisk relevant antall parasitter. Dette er en enorm fordel, ettersom det gjør det mulig å infisere fisk med parasitter i laboratoriet, og unngå ville dyr som er infisert med mange forskjellig typer parasitter.

Siri Helene Helland-Riise forsvarte sin doktorgradsavhandling ”Manipulasjon av vertsdyrets fenotyper ved infeksjon med hjerneparasitten Euhaplorchis californiensis” den 29. november 2019.

Siri Helene Helland-Riise tok doktorgraden sin ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi.