Yrke og organisasjon

Nytt fra Smådyrpraktiserende veterinærers forening

Etter Veterinærdagene i mars, som ble avlyst etter første dag som følge av koronavirussituasjonen, har SVF jobbet med å få resterende forelesninger gjort tilgjengelig for kursdeltakerne. Dette er fremdeles under arbeid. Vi ser også på hvordan vi skal få gjennomført resten av årets kurs. Reiseforbud for forelesere og praktiske forhold ved utstillinger og samlinger av mange deltakere gir oss nye utfordringer å finne løsninger på. Vi kommer tilbake til kursdatoer- og form. En løsning kan bli å avholde digitale kurs der det går.

Koronaviruset har krevd intens jobbing parallelt med myndighetene, for å komme med nødvendige og viktige retningslinjer til alle veterinærer og klinikker. Det har vært en krevende oppgave med mange hensyn å ta. Vi håper dere har klart dere sammen gjennom disse månedene, og håper på snarlig bedring av situasjonen for oss alle fremover.

Ellers har vi behandlet henvendelser vi har fått fra blant annet NKK og Norsk Buhundklubb, og følger opp allerede påbegynte saker vedrørende antibiotikaresistens, psykisk helse, HMS i smådyrpraksis og tilgjengelighet av legemidler. Vi har også kontinuerlig fokus på kampanjer vi skal ha fremover. I juni kjører vi i gang en kampanje om katt, og i august er temaet kaniner. Følg med!

En annen viktig sak vi har fått på plass er en generell helseattest for hund, som vi ønsker at alle smådyrveterinærer fyller ut hver gang man blir bedt om å fylle ut en spesifikk helseattest (for eksempel for hjerte og HD) for en rase i forbindelse med avl. Som Dyrebeskyttelsen skriver i et innlegg i dette nummeret, tjener de spesifikke helseattestene ikke alltid til rasens beste hva gjelder avl, og målet til SVF er at den generelle helseattesten skal vektlegges like mye som den spesifikke. Foreløpig må attesten skrives ut og sendes med eier, men på sikt skal den kunne sendes elektronisk. Attesten kan lastes ned fra vetnett.no. Ta den i bruk!

Av annet smådyrnytt til tidsskriftet, jobbes det med å få publisert journaler skrevet av spesialistkandidater. Vi ser frem til å dele disse med dere!

Da høres vi. Ta vare på hverandre.

Hilsen oss i SVF