Yrke og organisasjon

Veileder for utfylling av «Generell helseattest for hund»

Det anbefales at alle veterinærer bruker denne attesten og legger den ved når spesifikke attester utstedes.

Målet er at denne skal komme som vedlegg til spesifikke attester til kennelklubben, for å synliggjøre helseproblemer som ikke plukkes opp ved de spesifikke attestutfyllingene.

Formålet med å utvikle denne attesten er å belyse egenskaper som kan gjøre individet mindre egnet for bruk i avl.

For hvert punkt velges «uten anmerkning» (u.a.) eller «anmerkning» (anm.). Ved anmerkning benyttes feltet nederst i tabellen for å presisere. Det er ikke meningen at det skal stilles diagnoser ved utfylling av attesten, det skal kun bemerkes hvis det behøves videre utredning. «U.a.» skal ikke benyttes ved påvisning av misdannelser som er «vanlig for rasen», da skal «anm.» benyttes. Det vil si at hos for eksempel brachycephale hunder med mistanke om BOAS skal det noteres «anm», og anbefales videre utredning. Det samme gjelder for eksempel ved rennende øyne, ørebetennelse, hudproblematikk, tannsykdom, hvis hunden har problemer med for eksempel aggresjon eller nervøsitet, og så videre.

SVF jobber med å få denne attesten som en del av alle digitale attester som fylles ut av veterinærer, og foreløpig kan «Generell helseattest for hund» lastes ned fra www.vetnett.no og sendes med eier.