Presidentens hjørne

Viktig å stå sammen i krisetider

Torill Moseng

President, Den norske veterinærforening

Kommunikasjon, samhandling og samhold er viktige faktorer for at Veterinærforeningen kan utøve sitt virke til det beste for medlemmene, og ikke minst påvirke samfunnet med vår kunnskap og kompetanse i veterinærenes samfunnsoppdrag.

En svært viktig del av arbeidet med kommunikasjon og informasjon under pandemien, har vært faste ukentlige møter med Mattilsynet. Dette gjorde at flere av oppgavene ble lettere å løse fordi informasjonsflyten var så god. Det er vi svært takknemlige for.

Covid-19 har medført vesentlige endringer for oss alle i hvordan vi jobber, forflytter oss og på hvilken plattform vi kommuniserer. Da Veterinærforeningens store årlige happening Veterinærdagene måtte avlyses, visste de færreste av oss at det ville bli lenge til neste gang vi kunne sette oss ned sammen i fysiske møter eller til en kaffe.

I en slik ekstrem situasjon som vi alle har stått i, ble det enda viktigere å ha tett og god kontakt med hele organisasjonen, både på enkeltindividnivå og i alle deler av Veterinærforeningen. Det ble raskt gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmene om covid-19-situasjonen og hvordan den påvirket medlemmene. I mai og juni ble det arrangert digitalmøter mellom sentrale deler av foreningen og sær- og lokalforeningene. Agendaen var covid-19 og hvordan foreningene har løst de praktiske utfordringene. Samtidig var det svært viktig å få informasjon om hvilke tilbakemeldinger de forskjellige foreningene har fått fra det enkelte medlem.

For å lære av de siste månedenes hurtigtog for endringsprosesser, ble lokal- og særforeningene spurt om sentralforeningens arbeid med anbefalinger, retningslinjer og annet hadde vært nyttig for den enkelte veterinær og deres arbeidssituasjon.

Norske veterinærer har svært forskjellig hverdag avhengig av hvilket fagfelt de arbeider med. Slik er det i de fleste land. I tillegg har vi i Norge større geografiske forskjeller enn mange andre land, noe som gir enda mer utfordringer i arbeidshverdagen. Det er ekstra imponerende å høre hvordan våre dyktige kolleger løser utfordringene både med covid-19 og alle faste gjøremål i sitt virke rundt omkring i landet. Det handler om hvordan veterinærene har brettet opp ermene, brukt sin kunnskap og kompetanse og vært svært løsningsorienterte med gode resultater.

Tilbakemeldingene i møtene med lokal- og særforeninger viser at selv om utfordringene er forskjellige i forhold til hvor i landet og hvilket fagområde den enkelte arbeider i, løser veterinærene de fleste oppgavene fortløpende. Jeg blir stolt og glad når tilbakemeldingene beskriver hvordan gode løsninger har oppstått. Dette er det jeg mener er typisk for vår yrkesgruppe: Veterinærer finner løsninger som er gode, praktiske og kunnskapsbaserte.

Ekstra glad ble jeg over å konstatere at medlemmene våre i liten grad rapporterer om at de har vært syke under pandemien. Det er få områder som har hatt utfordringer med mange veterinærer ute av spill. Veterinærer må beskytte seg selv for å kunne hjelpe andre.

En av oppgavene Veterinærforeningen har og skal bidra til, er å forenkle utfordringer som medlemmene våre møter. Jeg blir takknemlig når tilbakemeldingene viser at Veterinærforeningens arbeid har hjulpet mange av våre medlemmer. Vår virksomhet favner vidt, i alt fra arbeidsforhold, permitteringer, beredskap, smitterisiko, én helse, anbefalinger for klinisk praksis både for landdyr og akvatiske dyr og til mye mer.

Tusen takk til alle ansatte og alle medlemmer i Veterinærforeningen for innsatsen dere gjør både som enkeltpersoner og som tillitsvalgte for hele veterinærstanden og veterinærenes samfunnsoppdrag!