Yrke og organisasjon

Nytt fra Smådyrpraktiserende veterinærers forening

Da er august snart over, og sommeren likeså. Vi håper, som Helene Seljenes Dalum skrev i vår sommerhilsen til deg på Facebook, at du har hatt lang nok ferie til at du hadde glemt passordene til jobb-PCen da du kom tilbake.

Dato og program for SVFs høstkurs 2020 er nå avklart. Det blir avholdt 5.-7. november på Gardermoen. Årets tema er akuttmedisin: Fra telefonsamtalen til hjemsendelse, og cytologi og patologi, med en rød tråd til det akutte. Vi gleder oss til et godt kurs! Meld deg på! Når det gjelder gratiskursene vi arrangerer for våre medlemmer hvert år, jobbes det ennå med å spikre tidspunkt.

Har du vært inne på hjemmesiden vår, www.vetnett.no/svf, og kikket? Her finner du nyttig informasjon for deg som smådyrpraktiker.I etterkant av Veterinærdagene tidligere i år, laget vi behandlings-protokoller for katt. Disse ligger nå ute. Av andre tema finner du «Generell helseattest for hund», som ble omtalt i forrige nummer av NVT. Norsk Kennel Klub (NKK) har etter publiseringen vært i dialog med oss, og utover høsten vil vi sammen videreutvikle attesten til en felles helseattest. Dette ser vi frem til!

Brachyocephalic Obstructive Airway Syndrome (BOAS)-problematikken er et av temaene vi i SVF jobber med i år. Vi har utarbeidet et skjema for funksjonell gradering av BOAS, og et informasjonsark som du kan utlevere til eiere av Brachyocephale raser. Dette, i tillegg til to fine brosjyrer som du kan bruke i informasjonsarbeid til dine kunder, finner du på hjemmesiden. Ta en titt!

Av aktuelle saker har vi hatt møte med selskapet Aninova som utvikler verktøy for avl angående Biotail, et digitalt verktøy for hundeeiere, som er ment å bidra til ansvarlig avl av hund. De har et ønske om å ha med veterinærer på et eller annet vis i den videre utviklingen av prosjektet, og aktuelle former for involvering ble diskutert. Vi i SVF vil bli holdt orientert om den videre utviklingen.

Vi har også nylig hatt møte med FirstVet, som tilbyr videosamtale med veterinær direkte på mobil, nettbrett eller PC, etter at et SVF-medlem ønsket at vi i SVF diskuterte problemstillingen rundt bruk av videokonsultasjoner i veterinærmedisin. FirstVet presenterte firmaet og svarte på spørsmål. Rutiner for henvisning ble gjennomgått blant annet, og det var enighet om at området kunne forbedres. Det ble også vedtatt å etablere en kommunikasjonskanal mellom FirstVet og SVF til bruk for utveksling av synspunkter.

Dette er noe av det fine med å være medlem i SVF. Det er kort vei fra deg som medlem til oss i styret; kun ett ledd. Med oss kan du lufte spørsmål du lurer på, eller saker du vil vi skal ta opp. Har du noe du går og tenker på, send oss en melding eller e-post! Og gi oss et tips om du har saker eller tema du vil ha med i tidsskriftet.

Send dine tips og tekster til Aina Holand, ainaholand@hotmail.com