Leder

20 nye studieplasser er sikret ved veterinærstudiet

Torill Moseng

President Den norske veterinærforening

Stortinget vedtok i 2008 at Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen skulle flytte fra Adamstuen til Ås. I 2014 ble Norges veterinærhøgskole fusjonert med NMBU.

Den planlagte flytte- og omstillingsprosessen har pågått over lang tid og har medført vesentlig slitasje på personalet uten at det etter Veterinærforeningens oppfatning har blitt stilt tilstrekkelige ressurser til rådighet. Ledelsene og de ansatte har arbeidet hardt og systematisk gjennom perioden som har trukket ut i tid.

Etter forsinkelsen fra 2019 til 2020 kom det i tillegg utsettelse i forbindelse med Covid-19, noe som har gitt ytterligere utfordringer for studenter og ansatte.

Veterinærforeningen har fulgt prosessen nøye og har sammen med de tillitsvalgte jobbet for å sikre at de ansattes arbeidsforhold ivaretas, akkrediteringen opprettholdes og studentens undervisning er tilfredsstillende. Veterinærforeningen har vært svært tydelige på at det må gis nok ressurser i en slik prosess til både Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen for at de skal kunne gjennomføre en forsvarlig flytting og i tillegg opprettholde ordinær drift og samfunnsoppdrag.

Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag i 2008 om å utvide opptaket til profesjonsutdanningen i veterinærmedisin til 90 studenter årlig. Det nye fakultetet ble derfor dimensjonert for 20 ekstra fullfinansierte studieplasser i det nye veterinærbygget. Veterinærforeningen har hele tiden arbeidet aktivt for at disse ekstra studieplassene måtte være på plass fra dag én i nye lokaler.

I statsbudsjettet for 2020 var finansieringen ikke på plass. Det politiske arbeidet inn mot regjeringen, stortingspolitikere og departementet fortsatte og ble intensivert inn mot revidert nasjonalbudsjett for 2020 for å fullføre stortingets intensjon om 20 ekstra studieplasser ved studiestart høsten 2020. Gleden var derfor stor da revidert nasjonalbudsjett inneholdt finansiering for 20 nye studieplasser på Veterinærfakultetet på Ås. En seier for veterinærmiljøene!

Veterinærforeningen er klar på at de 20 nye fullfinansierte plassene er kommet på plass etter synliggjøring av arbeidslivets behov for veterinærer. Det er budskapet Veterinærforeningen har argumentert med overfor beslutningstakerne i denne lange prosessen. Vi er helt avhengig av å øke veterinærkapasiteten i Norge i fremtiden. Halvparten av alle veterinærstudenter studerer i utlandet – og det har vært en jevn økning de seneste årene. Dette er bra for rekrutteringen, men likevel er det mangel på veterinærer i alle sektorer over hele landet.

Covid-19 har vist hvor viktig det er å ha veterinær kunnskap i klinisk praksis, forskning, på én helse-området, i forvaltningen og ikke minst god veterinærdekning for nødvendig beredskap. Det er godt å se at myndighetene synes å forstå veterinærenes viktige samfunnsoppdrag.

NMBU Veterinærhøgskolen blir et av de mest moderne veterinærfakultetene i Europa. Teknologi, bærekraft og kunnskapsrike veterinærer er noe av det som har stått i fokus. Og etter en befaring i bygget er jeg mektig imponert over Veterinærbygget på Ås.

På åpningsdagen for nye veterinærstudenter i fellesauditoriet på NMBU Veterinærhøgskolen sto jeg i år varm om hjertet og ønsket over 80 nye veterinærstudenter velkommen. Jeg gleder meg til å besøke dem i nytt bygg til neste år!