Fagaktuelt

DyreID AS utlyser stipendier for høst 2020

Kamilla Tragethon

Fagveterinær

DyreID AS

DIGITAL IDENTIFISERING AV DYR

I denne spalten vil Dyreid (tidligere Dyreidentitet) presentere nyheter om virksomheten. Ansvarlig for spalten er Gudbrand Vatn, gv@dyreid.no, daglig leder i Dyreid

DyreID AS utlyser stipendier for høst 2020.

DyreID AS er et aksjeselskap som forestår identitetsmerking av dyr med mikrochips.

Selskapet har som formål å gi støtte til videreutdanning og forskning innen smådyrmedisin og drive opplysningsarbeid om avl og helse hos smådyr.

I samsvar med dette lyser DyreID ut ledige stipendier blant medlemmer i Den norske veterinærforening (DNV).

Den som mottar stipend forplikter seg til å avgi en skriftlig rapport via søknadssidene over anvendelsen av midlene innen 14 dager etter avholdt kurs.

Stipendmidlene utbetales etterskuddsvis. Det vil si så snart dokumentasjon for deltakelse på avholdt kurs, og skriftlig rapport foreligger.

Stipendmottaker plikter å søke og levere rapport via det webbaserte søknadsskjemaet.

Les nøye igjennom gjeldende søknadskriterier og søk via
www.stipendium.no

Denne siden finner du også via
www.dyreid.no

Vi tillater kun søknader levert via våre nettsider.

Søknadsfrist: 1. september 2020