Yrke og organisasjon

Mattilsynet minner om bestemmelser for kjæledyrpass

For å fjerne usikkerhet rundt utfylling av kjæledyrpassene, har Mattilsynet nylig tydeliggjort hvilke plikter og rettigheter veterinærene har når det gjelder kjæledyrpass som den enkelte veterinær har fått utlevert til seg.

Av
Steinar Tessem

Bakgrunnen for påminnelsene fra Mattilsynet er at et kjæledyrpass utleveres til én veterinær og det er bare denne veterinæren som kan fylle det ut. Her svarer Ole-Herman Tronerud, veterinær i seksjon dyrehelse i Mattilsynet, på hva som har skjedd og hvordan utfyllingen av passene skal foregå:

Utfylling av kjæledyrpass: – Passene utleveres til én veterinær og det er den samme veterinæren som må fylle ut disse, sier Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet.

Det kan tyde på at det har vært en del misforståelser rundt utfyllingen av kjæledyrpassene. Kan du si noe om hva som har skjedd?

– Når vi gjennomgår innrapporteringene vi får til Mattilsynet fra distributørene av kjæledyrpass, ser vi for eksempel at det i perioder er bestilt inn mange kjæledyrpass til en klinikk. Vi tror derfor en del regner med at de kan kjøpe inn pass i en veterinærs navn til klinikken og la alle veterinærene på klinikken benytte seg av disse. Dette er imidlertid ikke mulig. Pass utleveres til én veterinær og det er den samme som må fylle ut disse.

Tronerud forklarer at dette er et av sikkerhetstiltakene som ble innført av EU i det oppdaterte regelverket 576/2013 som er en del av kjæledyrforskriften. Tiltaket skulle hindre at tomme pass kunne omsettes til andre, og dermed risikere at de havnet på avveie for å dukke opp i forbindelse med ulovlig innførsel av dyr fra for eksempel tredjestater. Et annet viktig sikkerhetstiltak var lamineringen av siden for identifikasjon av dyret, slik at ikke dette kunne endres.

– Det at ett kjæledyrpass utleveres til en autorisert veterinær ansees derfor som en sikkerhet for at dette ikke misbrukes eller selges. Ved en eventuell passkontroll kan da utenlandske myndigheter kontakte Mattilsynet for å få vite hvem som har fått passet utlevert og dermed skal ha utstedt det.

Hvorfor kan ikke en klinikk kjøpe inn pass til alle sine veterinærer?

– De kan selvfølgelig det! De må bare tilpasse bestillingene sine slik at de etterlever kravene til utlevering og utstedelse. Hvem som betaler for passene, er uinteressant i denne sammenheng. Passene må bestilles på de aktuelle veterinærenes navn og med deres Helsepersonellregister-nummer knyttet til de aktuelle passene. Hver enkelt veterinær må deretter ivareta «sine» kjæledyrpass som de verdidokumentene de er. Hver veterinær er personlig ansvarlig for de passene de har fått utlevert til seg. Slik er det fordi du i Norge er veterinær som privatperson og ikke som en bedrift eller organisasjon, og at du dermed er personlig ansvarlig for både de rettighetene og pliktene du har som veterinær.

Tronerud sier at dette er på samme måte som at veterinæren som får alle legemidler til klinikken utlevert til seg, i utgangspunktet er ansvarlig for bruk, innrapportering, og oppbevaring av disse. Oppbevaring og tilgjengelighet av dyrehelsejournal for den enkelte veterinær er et annet eksempel på lignende plikter.

Hvis en veterinær har gjort en feil i forbindelse med utfylling av kjæledyrpass, og oppdager dette i ettertid, hva skal veterinæren gjøre da?

Gyldig bevis: Kjæledyrpasset er den dokumenta-
sjonen som alle EU- og EØS-land er enige om er det gyldige beviset som trengs for at kjæledyr kan krysse landegrensene sammen med sin eier.

– Hvis feilen oppdages under utfylling, vil destruksjon av passet være beste løsning. I de fleste tilfeller der dette allerede har skjedd tidligere er det lite sannsynlig at dette vil bli et problem for dyreeier, da eier sjelden får en slik kontroll av passet. Det er imidlertid svært viktig at den enkelte veterinær sørger for at dette passnummeret er registrert i journalen til dyret slik at opprinnelsen til passet allikevel kan dokumenteres dersom det skulle bli behov. Vi regner med at dette gjelder et fåtall dyr da prinsippet med «ett pass – en veterinær» har vært gjeldende siden forskriften trådte i kraft 1. juni 2016 i Norge. Så vidt vi vet har de fleste forstått dette prinsippet fra dag en. Jeg regner heller ikke med at noen flere dyreeiere risikerer å få slike kjæledyrpass utstedt av andre enn de som har fått passet utlevert til seg. Det sier seg selv at vi regner med at de som har hatt slike rutiner for innkjøp av kjæledyrpass som kan benyttes av flere i sin praksis endrer dette umiddelbart.

Hvorfor er det viktig å fylle ut kjæledyrpassene korrekt?

– Kjæledyrpasset er den dokumentasjonen alle EU- og EØS-land har entes om som det gyldige beviset på din rett til å la ditt kjæledyr reise sammen med deg når du vil krysse landegrensene. Derfor er det også viktig at all informasjon som dokumenteres i passet er korrekt utfylt.

Hva skjer dersom det gjøres feil?

– Hvis det bevisst eller gjentagende gjøres brudd på de rettighetene og pliktene du personlig har som autorisert veterinær i Norge, vil Mattilsynet kunne følge opp veterinæren i etterkant.

Ordningen med kjæledyrpass har eksistert noen år. Hva var bakgrunnen og hvordan har den fungert?

– Den nye kjæledyrforordningen i EU (576/2013) ble gjort gjeldende i EU fra 29. desember 2014. Norge hadde en overgangsperiode fram til 1. juni 2016 der vi fortsatt kunne utstede de gamle passene. For de som reiser med slike pass utstedt mellom 29.10.2014 og 31.05.2016, har Mattilsynet et dokument på nettsiden vår som med fordel kan skrives ut og medbringes som en del av reisedokumentasjonen til slike dyr (se faktaboks).

Forordningen har forbedret kvalitetssikringen av dokumentasjonen for dyr hjemmehørende i EU/EØS. Det er et meget godt samarbeid på tvers av landegrensene når det gjelder utveksling av slik informasjon. Likevel avsløres det regelmessig forfalskninger og feilutstedte kjæledyrpass i forbindelse med kontroller i både Norge og resten av Europa.

Aktuelle lenker:

Råd til dyreeiere som skal reise utenlands:

Mattilsynet ber dyreeiere med kjæledyrpass, av den gamle typen uten laminering på ID-siden, utstedt mellom 29.10.2014 og 31.05.2016 laste ned og skrive ut dokumentet nedenfor og ta det med som en del av reisedokumentasjonen til dyrene: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/reise_med_kjaledyr/reise_med_og_innforsel_av_hund_katt_og_ilder_til_norge/reise_med_kjaeledyrpass_utstedt_mellom_29122014_og_31052016.18795

Råd til veterinærer om utfylling av kjæledyrpass:

Les Mattilsynets veileder om utfylling av kjæledyrpass: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelsepersonell/veileder_for_utfylling_av_kjaeledyrpass. 22741/binary/Veileder%20for%20utfylling%20av%20kjæledyrpass.

Veterinærer kan også kontakte sin lokale avdeling i Mattilsynet.

Om kjæledyrpass:

Her har Mattilsynet samlet stoff om kjæledyrpass:
https://www.mattilsynet.no/sok/?search=kj%C3%A6le dyrpass

Informasjon til veterinærer om koronavirus:

https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/Dyr/informasjon_til_veterinaerer_om_koronavirus.37945

Har du et godt råd til veterinærer som har spørsmål om utfylling av kjæledyrpass?

– Dersom du er usikker på dine rettigheter forbundet med dette, eller har spørsmål rundt utfylling av kjæledyrpass, vil jeg be deg lese igjennom vår veileder til utfylling av kjæledyrpass som ligger på våre nettsider (se faktaboks). Du kan også kontakte din lokale avdeling av Mattilsynet.

Hvordan har ordningen med kjæledyrpass fungert i år med den spesielle situasjonen vi er i?

– På grunn av korona-situasjonen var det ganske mange norske stats-borgere som kom hjem til Norge med kjæledyrene sine denne våren, og som vanlig hadde de fleste dokumentasjonen i orden. Noen av de som ankom hadde mangler grunnet problemer med å komme i kontakt med en veterinær i landet de kom fra, men en del av disse var allikevel i orden på grunn av unntaksforskrift for kjæledyr som var gjeldende fram til 13. juli. Denne er imidlertid nå opphevet da det nå ikke skal være problemer med å få tak i en veterinær, for å få oppfylt vilkårene for innførsel av kjæledyr til Norge. Fra og med 14. juli er det ingen spesielle regler for kjæledyr på reise og import av kjæledyr under koronavirusutbruddet.

Er det spesielle forhold veterinærene som utsteder kjæledyrpass bør ta hensyn til i koronavirusperioden?

– Nei, ikke utover de generelle smittevernrådene til helsemyndighetene. Ellers har vi en egen informasjonsside til veterinærer under koronasituasjonen som jeg kan anbefale å ta en titt på (se faktaboks).