Kurs og møter

Årsmøter og høstkurs i Veterinærforeningens særforeninger 2020

Innkalling til årsmøtet i Akvaveterinærenes forening

Det innkalles til årsmøte i Akvaveterinærenes forening, mandag 12. oktober 2020 på Quality Airport Hotell, Gardermoen

Saker til behandling:

 1. Årsberetning og regnskap for 2019

 2. Kontingent, budsjett og virksomhetsplan for 2021

 3. Valg

 4. Tid og sted for årsmøtet 2021

 5. Innkomne saker.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til DNVs sekretariat senest 12. september 2020. Medlemmer i valgkomiteen er Bjørn Gillund, telefon: 91 38 67 98 eller e-post: bjorn.gillund@sinkaberg-hansen.no, Kristin Bjørklund: kristin@marinhelse.no og Jostein Mulder Pettersen: jostein@patogen.no

Innkalling til årsmøtet i Hestepraktiserende veterinærers forening

Det innkalles til årsmøte i Heste-praktiserende veterinærers forening, fredag 20. november 2020 på Quality Airport Hotell, Gardermoen

Saker til behandling:

 1. Årsberetning og regnskap for 2019

 2. Kontingent, budsjett og virksomhetsplan for 2021

 3. Valg

 4. Tid og sted for årsmøtet 2021

 5. Innkomne saker

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til DNVs sekretariat senest
20. oktober 2020.

Medlemmer i valgkomiteen er Svein Bakke, tlf. 90 18 40 10, epost: sbakke@online.no Lars Stokke, tlf. 41 57 29 29, e-post: lars.stokke@ntebb.no og Ingunn Risnes Hellings, tlf. 99 70 14 01, Epost: ingunn.risnes.hellings@nmbu.no

Innkalling til årsmøtet i Forening for veterinær samfunnsmedisin

Det innkalles til årsmøte i Forening for veterinær samfunnsmedisin, mandag 30. november 2020, på Scandic Oslo Airport Hotell, Gardermoen.

Saker til behandling:

 1. Årsberetning og regnskap for 2019

 2. Kontingent, budsjett og virksomhetsplan for 2021

 3. Valg

 4. Tid og sted for årsmøtet 2021

 5. Innkomne saker

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til DNVs sekretariat senest 30. oktober 2020. Medlemmer i valgkomiteen er Guro Myhrene, e-post: guro.myhrene@mattilsynet.no og Ole Alvseike, e-post: ole.alvseike@animalia.no

Innkalling til årsmøtet i Produksjonsdyrveterinærers forening

Det innkalles til årsmøte i Produksjons-dyrveterinærers forening, mandag 19. oktober 2020 på Sola strandhotell.

Saker til behandling:

 1. Årsberetning og regnskap for 2019

 2. Kontingent, budsjett og virksomhetsplan for 2021

 3. Valg

 4. Tid og sted for årsmøtet 2021

 5. Innkomne saker

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til DNVs sekretariat innen 19. september 2020. Medlemmer i valgkomiteen er Trond Erik Østebø (leder), Tlf. 90 61 68 57, e-post: trond.erik@online.no Britt Helene Villand Lindheim og Line Bredli-Kraemer.

Innkalling til årsmøtet i Smådyrpraktiserende veterinærers forening

Det innkalles til årsmøte i Smådyrpraktiserende veterinærers forening, fredag 6. november 2020 på Clarion Hotell & Congress, Oslo Airport, Gardermoen.

Saker til behandling:

 1. Årsberetning og regnskap for 2019

 2. Kontingent, budsjett og virksomhetsplan for 2021

 3. Valg

 4. Tid og sted for årsmøtet 2021

 5. Innkomne saker

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til DNVs sekretariat innen 6. oktober 2020. Medlemmer i valgkomiteen er Anne Torgersen (leder), Tlf. 40 64 30 08, e-post: anne.torgersen@nmbu.no , Marianne Jensen Mandelin og Vigdis Børset Rædergård.

Veterinær Samfunnsmedisin og Én Helse

Kursinnhold
I kurset ønsker vi å belyse veterinærens samfunnsrolle koblet til begrepet Veterinær Samfunnsmedisin. En del av dette er koblet til et annet sentralt begrep - Én Helse. Foreningen for Veterinær Samfunnsmedisin ønsker med dette å bidra til en konkretisering av begrepet Veterinær Samfunnsmedisin. Kurset gis som en innledning med 5 sesjoner med web-baserte forelesninger/diskusjon over forskjellige tema (se program) med en avsluttende fysisk samling på Gardermoen.

Mål
Veterinæren har en rekke roller i samfunnet. Det siste året har lært verden mye om zoonoser, ett av våre kjerneområder, men også andre viktige samfunnsområder er veterinærer eller bør være faglige premissleverandører. Kurset vil bidra til å analysere områder av samfunnet der veterinærer har god kompetanse av nytte for samfunnet.

Målgruppe
Tema er relevant for de fleste veterinærer, selv om primærgruppen er medlemmer i FVS.

Kursledelse og programutvalg
Marit Forbord (leder), Eystein Skjerve, Kristian Hoel

Foredragsholdere
Se program. Endelige delprogram kommer etter hvert

Tid
Kurset går med 2 timer web-forelesninger/ debatt uke 40, 42, 44, 46, 48 med en avsluttende samling over to dager uke 50

Sted
Samlinga Scandic Airport Hotell på Gardermoen

Kursavgift
Deltagelse i web-seminarene er gratis for medlemmer av DNV. Kursavgift for samlingen fastsettes av Veterinærforeningens etterutdanningsavdeling

Påmeldingsfrist
For web-seminarene: 15.9.2020, for samlingen 15.10.2020

Øvrige opplysninger
Annonsering av kurset med fullstendig program finnes på DNVs hjemmesider
www.vetnett.no under etterutdanning.

Fullstendig program:

Dato

Tidspunkt

Tema

Tirsdag 29.9

09-11 (web)

En Helse – hva er det egentlig?

Tirsdag 13.10

09-11 (web)

Veterinæren og miljøretta helsevern i kommunene.

Tirsdag 27.10

09-11 (web)

Veterinæren og ansvar for klima.

Tirsdag 10.11

09-11 (web)

Husdyrproduksjon og zoonoser? Veterinærens ansvar.

Tirsdag 24.11

09-11 (web)

Hva er egentlig veterinær samfunnsmedisin?

Mandag 30.11 og tirsdag 1.12

1300-1400

1400-1700

1700-1830

0900-1100

1100-1200

Kursstart og oppsummering av de web-baserte forelesningene

Debatt med innspill fra flere foredragsholdere fra samlingene

Årsmøte FVS

Veien videre for Veterinær Samfunnsmedisin

Avsluttende diskusjon

Produksjonsdyrveterinærers forening (PVF) sitt høstkurs 2020

«God helse og velferd fra spegris til slaktegris»

Kursinnhold
Kurset tar opp aktuelle tema innen helse og velferd hos grisen. Hvordan bruke halm og aktivitetsmateriale best mulig, redusere smågrisdødlighet, leddbetennelse hos gris og APP er bare noen av forelesningene. Blant annet har Westin fra SLU masse praktiske og konkrete råd innen velferd hos gris. I tillegg vil det bli rom for gode diskusjoner og erfaringsutvekslinger med gode kolleger under flotte forhold.

Målsetting
PVF sitt høstkurs har som mål å samle veterinærer som jobber med gris i praksis, Mattilsynet og andre organisasjoner til to dager med gode forelesninger, kunnskapsutveksling og rause diskusjoner innen helse og velferd. Å skape god helse og velferd helt fra spegris til slaktegris er viktig. I tillegg byr vi på en av Norges fineste strender rett utenfor hotelldøren, i tillegg til å lade «batteriene» før vinteren i spa-avdelingen.

Målgruppe

Veterinærer som jobber i stordyrpraksis, og med gris.

Kursledelse og programutvalg

Atle Domke og Regina Bock

Foredragsholdere

 • Rebecka Westin, veterinær/PhD og forsker, Sveriges lantbruksuniversitet, Skara

 • Carl Andreas Grøntvedt, veterinær/Dipl. ECPHM og fagansvarlig gris, Veterinærinstituttet Oslo

 • Marianne Oropeza-Moe, veterinær/PhD/Dipl. ECPHM, NMBU Sandnes

 • Maria Stenklev, veterinær, Nortura

 • Arvid Reiersen, veterinær, Mattilsynet

 • Sondre Naadland, Helsetjenesten for svin, Animalia

 • Privatpraktiserende veterinær

Tid
Mandag 19. oktober til tirsdag 20. oktober

Sted
Sola Strandhotell, Stavanger

Kursavgift

Medlemmer kursavgift:

5 900 kroner

Ikke-medlemmer, kursavgift:

8 500 kroner

Studentmedlemmer, kursavgift:

1 200 kroner

Middag:

900 kroner

Overnatting:

1 250 kroner

Kun digital deltakelse:

4 800 kroner

Påmeldingsfrist

20. september 2020

Ved påmelding før 6. september gis reduksjon i kursavgiften med 500 kroner

Mandag 19. oktober

Tidsangivelse

Hendelse

0800 – 0945

Registrering

0945 – 1000

Åpning av kurset

1000 – 1045

Dyrevelferd hos gris, TBA

1045 – 1130

Velferdsgris og Helsegris, Sondre Naadland, HTsvin

1130 – 1230

Lunsj

1230 – 1315

Mykoplasma-artritter hos gris, Marianne Oropeza-Moe, NMBU Sandnes

1315 – 1400

Hvorfor dør smågrisen? Rebecka Westin, SLU Sverige

1400 – 1430

Kaffepause

1430 – 1515

Strategisk bruk av halm ved grising. Rebecka Westin, SLU Sverige

1515 – 1545

Hvordan håndtere APP-utbrudd hos slaktegris. TBA

1545 – 1600

Kaffepause

1600 – 1700

Årsmøte PVF

1700 – 1900

Spa og strandtur

1900

Middag

Tirsdag 20. oktober

Tidsangivelse

Hendelse

0900 –0945

Status for ASP og andre alvorlige svinesykdommer i verden og Norge? Carl Andreas Grøntvedt, Veterinærinstituttet Oslo

0945 – 1015

Eksempel på hvordan Norge vil kunne reagere på et utbrudd av ASP? Arvid Reiersen, MT Rogaland

1015 – 1030

Kaffepause

1030 – 1115

Halmens effekt på halebiting. Rebecka Westin, SLU Sverige

1115 – 1200

Helsetjenesten for svin. Sondre Naadland, HT svin

1200 – 1300

Lunsj

1300 – 1345

Lawsonia: sykdom og diagnostikk. Carl Andreas Grøntvedt, Veterinærinstituttet Oslo

1345 –1430

Lawsonia – hvordan håndtere det i praksis? Maria Stenklev, Nortura

1430 –1445

Avslutning

1500

Hjemreise

HVFs høstkurs 2020

Flere aktuelle temaer for veterinærer i hestepraksis

Kursinnhold

Temaet for kurset vil dekke flere relevante fagområder i klinisk hestepraksis:

 • Utredning og behandling av ikke-kirurgiske luftvegslidelser

 • Hest og rytter i balanse, hvordan det påvirker hestens sunnhet og spesielt forhold rundt asymmetri i bevegelsesmønster hos unge hester i forbindelse med vekst og utvikling

 • Oppdatering på behandling av sårskader

 • Problemstillinger rundt røntgen-undersøkelser i forbindelse med kjøp/salg av hest

 • Praksissituasjonen i relasjon til sikkerhet og gode arbeidsstillinger (HMS)

 • Smittevern

Målsetting
Kurset har som utgangspunkt at fagstoffet skal være relevant for veterinærer i klinisk hestepraksis. Det vil være foredragsholdere fra Norge med spisskompetanse innen disse fagfeltene, med særlig fokus på klinisk anvendelse.

Målgruppe
Hestepraktiserende veterinærer i ambulatorisk og klinikkbasert hestepraksis. Kurset vil også være meget relevant for kombipraktiserende veterinærer med en viss tyngde av hest i sin praksis. Kurset vil være verdifullt både for nyutdannede og de med lang fartstid i hestepraksis.

Kursledelse og programutvalg
Bjørg Siri Svendsen, Oddvar Enerstvedt, Lise Westergren

Foredragsholdere
Kommer senere

Tid
20. – 21. november 2020

Sted
Quality Airpoert Hotell, Gardermoen

Kursavgift
Kommer senere

Påmeldingsfrist
Tidlig påmeldingsfrist med redusert kursavgift: 1. oktober

AVFs høstkonferanse 2020: Ingen vekst uten velferd/ bekjempelse av smittsomme sykdommer

Kursinnhold og målsetting

Å beskytte mot sykdom er grunnleggende for god fiskevelferd, og kurset omhandler flere aktuelle tema som er relevante både for nye og vanlige driftsformer. Tilgang på data av god kvalitet omhandles også. Her ser vi ei næring som har noe å hente, og på dette kurset kan du hente nye idéer og impulser!

Dag 1 har tre bolker: 1: Biosikkerhet og sykdom i lukkede anlegg, 2: Hvordan samle og forstå data om fiskevelferd? 3: Aktuelle tema

Dag 2 har fire bolker: 1: Systemtilnærming, 2: Livsløp, 3: Sykdommer, 4: Når sykdommen er der.

Målgruppe

Veterinærer og fiskehelsebiologer samt andre som jobber med fiskehelse og -velferd i ulike deler av oppdrettsnæringen.

Kursledelse og programutvalg

 • Torolf Storsul

 • Are Strøm

 • Brit Tørud

Foredragsholdere
Se egen liste

Tid

12.-13. oktober 2020

Sted

Quality Airport Hotell, Gardermoen

Kursavgift

Medlemmer kursavgift:

6 600 kroner

Ikke-medlemmer, kursavgift:

9 300 kroner

Studentmedlemmer, kursavgift:

1 200 kroner

Middag:

700 kroner

Overnatting:

945 kroner

Kun digital deltakelse:

5 500 kroner

Påmeldingsfrist

13. september 2020
Ved påmelding før 1. september gis
reduksjon i kursavgiften med 500 kroner

Dag 1, 12. oktober - Ingen vekst uten velferd

Tid

Foredragsholder

Tittel

1040-1050

Kurskomite

Velkommen og praktisk info

Bolk 1: Biosikkerhet og sykdom i lukkede anlegg

1050-1130

Morten Lund

Biosikkerhet i lukkede merdsystemer i sjø

1130-1200

Trude Vrålstad

Miljø-DNA som biosikkerhetsverktøy

1200-1300

Lunsj

1300-1320

Elisabeth Treines

Gjelleutfordringer i lukkede anlegg - et praktisk eksempel

1320-1340:

Henning Sørum

Sårproblematikk i lukkede og semilukkede enheter

1340-1400

Screening før flytting av fisk - trygghet eller ikke?

1400-1430

Pause

Bolk 2: Hvordan samle og forstå data om fiskevelferd?

1430-1510

Arnfinn Aunsmo

Bruk av tall og data i arbeid med fiskevelferd

1510-1530

Sverre Marvik

Nye muligheter for innhenting og systematisering av data i havbruksnæringa

1530-1600

Pause med mat

1600-1620

Brit Tørud

Småfiskvel – hva vet vi om dødelighet og dyrevelferd i settefiskanleggene og hva burde vi vite

1620-1640

Torolf Storsul

Hvilke data mangler vi i fiskehelsebeslutninga?

Bolk 3: Aktuelle tema

1640-1700

Johanne Arff

Algeovervåking: Nasjonal overvåking og lokal overvåking – hva kan algekartlegging gi oss av nyttig informasjon i praksis?

1700-1715

Pause

1715-1745

Elisabeth Wilmann

Rensefiskkampanjen: Oppfølging og forventninger

1745-1815

Olav Breck

Medikamentell behandling/ IMM og risikovurdering

Årsmøte AVF etter programslutt kl. 1830.

Middag kl 20

Dag 2, 13. oktober - Bekjempelse av smittsomme sykdommer

Tid

Foredragsholder

Sesjon/ tittel

Bolk 1: Systemtilnærming

0830-0900

Knut Rønningen

EUs dyrehelselov og betydning for bekjempelse av smittsomme sykdommer i norsk akvakultur

Bolk 2: Livsløp

0900-0920

Torkjel Bruheim

Stamfisk og smittsomme sykdommer

0920-0940

Marit Holmvåg Hansen

Settefisk og smittsomme sykdommer

0940-1000

Morten Lund

Sammenheng mellom settefisk og matfisk for smittsomme sykdommer

1000-1020

Pause

Bolk 3: Sykdommer

1020-1040

Grete Bæverfjord

PD: PD-vaksine – risiko for utvikling av korsstingsvirvler?

1040-1055

Britt Bang Jensen

PD: Dagens PD-screening, erfaringer og tanker

1055-1110

Marit Stormoen

PD: Alternativ til dagens PD-overvåking – og kan PD bekjempes?

1110-1130

Lisa Bernhard

PD: Screeningmetode, vannprøver eller annen teknologi?

1130-1230

Lunsj

1230-1250

Per Anton Sæther

ILA: HPR0 og mutasjoner, legger vi til rette for virulent ILA i sjø?

1250-1310

Mona D Jansen

ILA: epidemiologi og OK-program på HPR0

1310-1330

Debes Christiansen

ILA: Om viruset, mutasjoner fra HPR0 til virulent ILA.

1330-1340

Pause

1340-1400

Hanne Nilsen

Pasteurella: En voksende utfordring for laksen? Hva vet vi?

1400-1420

Rudi Ripman Seim

IPN: Er det nye varianter av IPN-viruset som omgår QTL? Vegen videre?

1420-1440

Julia Tandberg/ Lars-Gaute Jørgensen

Vintersår: Voksende problem, ny variant av Moritella? Evt også: Hvilken rolle spiller Tenacibaculum-artene?

1440-1500

Pause

1500-1520

Siri Ag

Hverdagen med vintersår, tanker om framtiden

1520-1540

Henning Sørum

Sårbakterier og framtiden (Stembiont)

Bolk 4: Når sykdommen er der

1540-1600

Tore Holand

Fellesordninger ved stamping out, soner og regioner, tanker videre.

SVFs høstkurs 2020

Akuttmedisin – fra telefonsamtalen til hjemsendelse.
Cytologi og klinisk patologi, med gode tips for blant annet akuttsituasjoner.

Kursinnhold

I år er det akuttmedisin som står på programmet, men kanskje et litt uvanlig akuttmedisinkurs. Årets kurs dekkes nemlig alt fra innledende samtale på telefonen til hva du skal si når dyret sendes hjem, i tillegg medisinsk vurdering, behandling og operasjon av de tilstandene som krever det.

Kurset har også en dag med uttak og tolkning av cytologiske preparater og klinisk patologi, men flere gode tips som kan brukes i akuttsituasjoner i tillegg til kunnskap til daglig bruk i klinikkhverdagen.

Målsetting

Å øke den enkelte veterinærs kunnskap og innsikt i alt fra telefonsamtaler med eier, til triage av akuttpasienter og gjennomføring av de vanligste akuttoperasjonene. En dag med cytologi og klinisk patologi vil i tillegg gi kunnskap man kan bruke både i hverdagen og akuttsituasjoner.

Målgruppe

Veterinærer i smådyrpraksis og blandet praksis.

Kursledelse og programutvalg

Hilde Røssland
Ine Sund
Birte Toft

Tid

5.-7. november 2020

Sted

Clarion Hotel & Congress, Oslo Airport, Gardermoen

Forelesere:

 • Christina Strand Thomsen

 • Ragnhild Skulberg

 • Magnus Harjen

 • Ole Harald Johnsen

 • Vibeke Rootwelt

Kursavgift

Medlemmer kursavgift:

7 800 kroner

Ikke-medlemmer, kursavgift:

10 500 kroner

Studentmedlemmer, kursavgift:

2 100 kroner

Middag torsdag:

400 kroner

Middag fredag:

500 kroner

Overnatting:

1 315 kroner

Kun digital deltakelse:

6 000 kroner

Påmeldingsfrist

4. oktober 2020
Ved påmelding før 13. september gis reduksjon i kursavgiften med 500 kroner

Torsdag 5. november 2020

08:00 – 09:45

Ankomst, registrering

09:45 – 10:00

SVF

Åpning av kurset

10:00 – 10:45

Magnus Harjen

Uttak av FNA prøver, impressions smear, kroppsvæsker, farging og vurdering

10:45 – 11:30

Magnus Harjen

Vurdering av aspirat; inflammasjon eller neoplasi

Cytologisk vurdering

11:30 – 12:00

Innlegg 3 x 10 min fra sponsorer

12.00 – 12:20

Kaffepause

12:20 – 13:05

Magnus Harjen

Tumor vurderinger

13:05 – 14:15

Lunsj

14:15 – 15:00

Magnus Harjen

Cytologi fra spesifikke steder; lymfeknuter, BAL, ledd, kroppsvæsker , vagina, nese CSF, urin, lever, nyre, mammary

15:00 – 15:30

Kaffepause

15:30 – 16:15

Magnus Harjen

Cytologi fra spesifikke steder; lymfeknuter, BAL, ledd, kroppsvæsker , vagina, nese CSF, urin, lever, nyre, mammary

16:15 – 16:45

Innlegg 3 x 10 min fra sponsorer

16:45 – 17:30

Ole Harald Johnsen

Skoping som et redskap i å stile diagnoser i buk

19:00 –

Middag

Fredag 6. november 2020

09:00 – 09:45

Ragnhild Skulberg

Akutt pasienten del 1: Triage, hovedorgansystem (sirkulatorisk, respiraotirsk, neurologisk), sjokkparameter og sepsis

09:45 – 10:30

Ragnhild Skulberg

Akutt pasienten del 2:  Sjokkbehandling, analgesi, diagnostikk av akutt syke dyr (point of care ultralyd av thorax og abdomen, analyse av blodgass, hematokritt, total protein, abdominocentese, thoracocentse, pericardiocentese)

10:30 – 11:00

Kaffepause

11:00 – 11:45

Ragnhild Skulberg

Hemoabdomen, vurdering og oppfølging

11:45 – 12:15

Innlegg 3 x 10 min fra sponsorer

12:15 – 13:00

Christina Strand Knutsen

Miltfjerning, levertraume operasjon

13:00 – 14:15

Lunsj

14:15 – 15:00

Ragnhild Skulberg

Traumatisk hodeskade; diagnostisering, stabilisering og pleie inkl vurdering av øyet

15:00 – 15:45

Christina Strand Knutsen

Hunder og katter med ryggsmerter/traume mot rygg. Vurdering.

16:00 - 1830

Årsmøte

1930 -

Middag

Lørdag 7. november 2020

Akuttmedisin

09:00 – 09:45

Ragnhild Skulberg

Vurdering av hund/katt i anfall

09:45– 10:00

Kaffepause

10:00—10:45

Ragnhild Skulberg

Magedreining: stabilisering, diagnostikk og postoperativ oppfølging

10:45 – 11:30

Christina Strand Knutsen

Magedreining operasjon

11:30 – 12:45

Lunsj

12:45 – 13:30

Vibeke Rootwelt

Hund i fødsel; fra telefonsamtalen til hunden sendes hjem

13:30 – 14:15

Christina Strand Knutsen

Keisersnitt

Plassering av fôringssonder

14:15– 14:30

Kaffepause

14:30 – 15:15

Ragnhild Skulberg

Blokkert katt, stabilisering og behandling