Leder

Sammen og samlet!

Bente Akselsen

President i Den norske veterinærforening

Som nyvalgt president ønsker jeg å gå inn i det nye året med et åpent sinn, lytte til medlemmene, forstå organisasjonen vår og de sakene som er viktige for oss. 

Vi veterinærer har mange ulike roller og yrkesveier innenfor store områder som samfunnsmedisin, klinisk veterinærmedisin på land og i sjø, legemiddelindustri, undervisning, forskning og forvaltning. Veterinærforeningen har organer for alle – selv om vi som yrkesgruppe og innenfor hvert område er få.  

Mange av sakene som er viktige påvirker oss alle i varierende grad. Veterinærkrisen, dyrevelferd, mattrygghet, mental helse og lønns- og arbeidsforhold gjelder oss alle sammen - og de beste løsningene finner vi når vi arbeider sammen. 

Et eksempel er klinisk veterinærvakt. I det politiske nyhetsbildet dominerer historier fra Utkant-Norge, hvor husdyrbønder ikke kan drifte med akseptabel dyrevelferd uten tilstrekkelig klinisk veterinærberedskap. Løsningen kan synes å ligge i å samle våre krefter fra ulike sektorer som sports- og familiedyr, produksjonsdyr og forvaltningen for å skape næringsgrunnlag og faglig utviklende oppgaver for veterinærene.  

Den veterinære identiteten er viktigere enn noen gang. Vi utfordres ikke bare av andre yrkesgrupper, men også nye konstellasjoner og sammenslutninger. I Veterinærforeningen er vi allerede i gang med å bidra til å etablere en sterk identitet blant studentene på NMBU, hvor David Persson fra sentralstyret ser på muligheter for å skape et sosialt samlingssted på Campus Ås. Identitet bygges også gjennom synliggjøring av kompetanse, engasjement og samspill med andre studenter/kolleger, noe som resulterer i yrkesstolthet. Det er viktig at vi tør å ta oppgaver og verv på arbeidsplasser og i organisasjons- og samfunnsliv. Som forening må vi videreføre det gode arbeidet med å synliggjøre veterinærenes kompetanse og betydning for samfunnet. 

Veterinærdagene, som arrangeres i Trondheim i år, er en fin anledning til å samles og knytte kontakter innenfor og på tvers av bransjene våre. 

 Mitt nyttårsforsett er å bidra til at vi arbeider sammen og står samlet for å oppnå resultater, og for å ha et godt yrkesliv. La oss skape arenaer som knytter engasjementet i foreningen sammen; fra det tverrfaglige og sosiale i lokalforeningene, faget i særforeningene, økonomien i forhandlingsutvalgene og det strategiske i sentralstyret. 

Jeg starter med å treffe så mange tillitsvalgte, medlemmer og samarbeidspartnere som mulig – jeg gleder meg!